Produktutveckling

Green Metall har utvecklat produkter från idé till färdigt värde hos kund både för egen räkning och återförsäljare. 


Uppdragstyper

 • Helhetsuppdrag
  Vi åtar oss ofta uppdrag som helhetsleverantörer vilket till stor del innefattar kontinuerlig produktutveckling och produktion

 • Utveckling
  Det finns även uppdrag som är situationsbaserade där det kräver nyskskapande eller vidareutveckling, dessa utförs både på hela produkter och detaljdelar

 • Konstruktion utan Prototyping
  Vi kan lösa era problem för er egna produktionslinje, vi bistår endast med erfarenhet och lösningar

 • Prototyping utan Konstruktion
  Ni har redan en färdig konstruktion men önskar en prototyp av utförandet för vidare utvärdering
 • Prototyping utan konstruktion


CE-märkning

All maskinutrustning (minst en rörlig del med tillhörande drivning) som tillverkas godkännes enligt maskindirektivet och CE-märks om produktion sker inom våra lokaler.