Projektledning

Green Metalls ledningsorgan besitter mer än 40-års erfarenhet av interdisciplinär projektledning.

Projekttyper
Installationsprojekt, produktutvecklingsprojekt, Infrastrukturprojekt och Telecomutveckling är de största områden.

Metodik
Både vattenfalls-konstellationer och agila-metoder (Scrum, SAFe) har använts som verktyg beroende på behovsbilden. Projektgruppen och ändamålet styr metodvalen.


Green Metall möjliggör dina idéer!